خدایا این بنده ات را می بینی؟/ مناجات با خدا

[ad_1]

%name خدایا این بنده ات را می بینی؟/ مناجات با خدا

مناجات زیبا با خدا

 مناجات با خدا

هنوز هم میشود تو را صدا زد، حتی اگر دلم همان عاشق دیرینه نباشد…
هنوز هم می شود برسجاده ی عشق ذکر “العفو” سر داد و زلالیت را مهمان ناخالصی ها کرد…
هنوز هم می شود سر بر سجده گذاشت و نوای “الهی و ربی من لی غیرک”را در این هجوم ثانیه ها تکرار کرد…

 هنوز هم تو همان خدایی، خدایی که لحظه ای از حالم بر تو پنهان نیست…

اما من…
شاید دیگر دلم خالص نباشد برای دیدن نشانه هایت، شاید ذره ذره گناه، لذت مناجات با تو را از من گرفته است…
اما من هنوزم تو را خدای خود می دانم، هنوزهم از درگاه تو امید به معجزاتی دارم که فقط خودم و خودت فهمیدیم…

خدایا این بنده ات را می بینی؟ جز دستگیری تو نه کسی می تواند دلش را آرام کند و نه کسی می تواند گوشه ای از نیازش را برطرف کند…

تو حواست به من هست؛ پس کمی عاشقم کن، عشق تو زیباترین نیاز این روزهایم است…

%name خدایا این بنده ات را می بینی؟/ مناجات با خدا

دلنوشته های زیبا با خدا

شعر مناجات با خدا

الــهـي بـكـويـت پــنـــاهــم بـده
فـــروغـي بــشــام سـيــاهـم بــده

مـنـم بـنـده عــاصـي مـنـفــعــل
كـه هـسـتـم زكـردار زشـتم خجل

مـنـم بـنـده مـسـت جـام غـرور
كـه تـرسـم بـيـفـتم ز رحمت بدور

مـكـن قـهــر بـا بـنـده سركشت
مـسـوزان تـن و جـانـم از آتشت

الـهـي بـكـن رحـم بـر حـال من
نگر سرنگـون بخت و اقبال من

منم معترف بـر گناهان خويش
كـه بـاشـد گناهم ز انديشه بيش

تو مـنگـر بـرفتار و كردار من
جهيم است بي شك سزاوار من

بیشتر بخوانید:  فضيلت و اعمال نيمه شعبان

ز رحمت تو عذر و گناهم پذيـر
چــو افـتـادم از پـاي دستم بگير

رحـيـما تـوئـي خالق بحر و بـر
تـوئـي مـهـربـانـتـر ز مام و پدر

ز سـرگـشـتـگـيـهـا نـجـاتم بـده
تـو ايـمـان و حـسـن صفاتم بده

«حـياتي» مشو ناامــيد از الاه
كـه بـخشد خداوند كوهي به كاه

 

منبع: بیتوته

[ad_2]

مطلب پیشنهادی

مناجات با حضرت معصومه (س)

[ad_1] متن مناجات با حضرت معصومه (س) زمانی که دل گرفته اید و آرام و …